Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6349
Title: Фінанси у схемах і таблицях
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Sirenko, Natalya
Лункіна, Тетяна Іванівна
Lunkina, Tetyana
Бурковська, Алла Валентинівна
Burkovskaya, Alla
Мікуляк, Катерина Анатоліївна
Mikulyak, Kateryna
Keywords: еволюція фінансів
розвиток фінансової науки
фінансова політика
місцеві фінанси
Issue Date: 2019
Citation: Фінанси у схемах і таблицях [Електронний ресурс] : метод. реком. для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня "Бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. : Н. М. Сіренко, Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська, К. А. Мікуляк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 58 с.
Abstract: Фінанси відіграють важливу роль у суспільстві, адже формують його життєздатність та потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених завдань і цілей. Вони являють собою досить складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву та розглядаються на різних рівнях узагальнення й деталізації. Зміни в економічній системі України, зростання ролі й ускладнення функцій фінансів ставлять нові вимоги до підготовки високопрофесійних фахівців, які матимуть масштабний світогляд, здатність об’єктивно оцінювати економічні процеси, і застосовувати творчий підхід до вирішення актуальних проблем розбудови фінансової системи й забезпечення фінансової стабільності держави.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6349
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finansy_skhemy_tablytsi.pdf478,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.