Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6532
Title: Культурологія
Authors: Березовська, Тетяна Всеволодівна
Berezovska, Tatiana
Keywords: Генезис культури
Антична культура
Культура Новітнього часу
Issue Date: 2020
Citation: Культурологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" / уклад. Т. В. Березовська. - Миколаїв : МНАУ, 2020. - 52 с.
Abstract: В результаті вивчення культурології здобувач вищої освіти повинен знати і володіти такими поняттями: методологічні основи культури; стародавня культура; культура Середньовіччя і Відродження; культура в період нової і новітньої історії, а також загальні поняття і визначення основних категорій культури, закономірності виникнення, розвитку, функціонування і трансформації культур різних регіонів і епох, їх наступність та взаємозв’язок, основні положення і принципи законодавства України про культуру, суть і відмінності сучасної культурної політики і політичної культури
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6532
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulturolohiia.pdf504,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.