Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6560
Title: Підвищення проникної здатності плівок акрилових кополімерів
Other Titles: Increasing the permeability of acrylic copolymer films
Authors: Качук, Дар’я Сергіївна
Шипілов, Юрій Геннадійович
Kachuk, Daria
Shypilov, Yurii
Keywords: Полімерна плівка
проникність
пористість
дифузія
Polymer film
permeability
porosity
diffusion
Issue Date: 2019
Citation: Качук Д. С. Підвищення проникної здатності плівок акрилових кополімерів / Д. С. Качук, Ю. Г. Шипілов // Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон, 2019. – С. 29-30.
Abstract: Застосуванням пороутворювача, який видаляється при промиванні сформованої плівки водою, в роботі вирішена задача із забезпечення проникності плівок. Причому одночасно вирішується задача енергозбереження, оскільки оптимальною температурою для формування плівок є досить низька температура. Це дозволяє розглядати такі умови як основу для розробки технологічних схем створення повітропроникних полімерних покрить на твердих поверхнях.
The problem of ensuring the permeability of films is solved in the application of a pore-forming agent, which is removed when washing the formed film with water. And at the same time the problem of energy saving is solved, since the low temperature is the optimum temperature for film formation. This allows us to consider such conditions as the basis for the development of technological schemes for the creation of breathable polymer coatings on solid surfaces.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6560
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.