Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6848
Title: Practical Applications of Social Entrepreneurship in Business Community Innovation
Other Titles: Практичне застосування соціального підприємництва в інноваціях бізнес-спільноти
Authors: Ghimire, Rudra Prasad
Ґіміре, Р. П.
Keywords: Social Entrepreneurship
Innovation
Application
Entrepreneurial Approach and Welfare
соціальне підприємництво
інновації
застосування
підприємницький підхід та добробут
Issue Date: 2020
Citation: Ґіміре Р. П. Практичне застосування соціального підприємництва в інноваціях бізнес-спільноти. Modern Economics. 2020. № 19(2020). С. 40-45. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-07.
Abstract: Practically social entrepreneurship is an innovation for the business community to find welfare. The main purpose of the study is to investigate its applied fields. Society may be diverse in different countries. Unity in society is a type of innovation, but how society treats all the issues in order to deliver the welfare of the society needs innovation. Research through development take place and lead growth. Innovative planning gears the business community policy towards costumer welfare and customer satisfaction. Social innovation shapes social entrepreneurship in business communities. The dynamics of innovation keeps the society more specific in responsibility. Social entrepreneurship is more practical in business community innovation. This research has taken analytical research design to identify the applications of social entrepreneurship. The major concern of social entrepreneurship of different business community connections with development of new and innovative models are taken in the analysis. Some literature on the applications of social entrepreneurship is reviewed. Social entrepreneurship is an innovation for the business community to find welfare. Social entrepreneurship ventures success and resource mobility to derive welfare. The main purpose of this study is to investigate its applied fields. Society may be diverse in different countries. Unity in the society is a type of innovation, but how society treats all the issues in order to deliver the welfare of the society needs innovation. Research through development take place and lead growth. Innovative planning gears the business community policy towards costumer welfare and customer satisfaction. Social innovation shapes social entrepreneurship in business community. The dynamics of innovation keeps the society more specific in responsibility. Social entrepreneurship is more practical in business community innovation. This research has taken analytical research design to identify the applications of social entrepreneurship. The major concern of social entrepreneurship of different business community connections with development of new and innovative models are taken in the analysis. Some of literatures on applications of social entrepreneurship are reviewed. Social entrepreneurship applies worldwide. It has been taken as a main source to materialize value and create welfare. Value can be materialized in development of welfare. Its application has broadened on the planet. All stakeholders can include welfare to their lifeline. Purpose. The main aim of this study is to investigate its applications in various fields. Result. Social entrepreneurship gain momentum of growth, development and innovations. The impact has been a success to realize quest of effort by the venture of social entrepreneurship. All perspective can be used to mobilize available resources. The human need is a way of triggering social entrepreneurship. Every resource combination gives birth of social entrepreneurship. Human life provides social entrepreneurship. The practicalities of social entrepreneurship benefit all stakeholders in every effort. Secretion of contribution in social entrepreneurship can be accumulated. Conclusions. Applying all the past literature review and the qualitative information, from this scientific inquiry, it is found that it is an innovative process, by which real solution of complex phenomena comes from the social entrepreneurship approach of applications. All bids of social entrepreneurship are viable and feasible. Schooling of social entrepreneurship could be the fundamental for the idea generation to drive the lifeline and timeline.
Соціальне підприємництво – це відносно нове явище для ділової спільноти, яке застосовується у всьому світі та є основним джерелом для формування добробуту, це підприємницька діяльність, яка спрямована на інноваційну, суттєву та позитивну зміну у суспільстві. Основною метою цього дослідження є узагальнення досвіду застосування соціального підприємництва у різних галузях. Проаналізовано практичне застосування соціального підприємництва в інноваціях бізнес-спільноти та з’ясовано, що соціальне підприємництво посилює темпи зростання, розвиток та впровадження інновацій. Доведено, що практична складова соціального підприємництва приносить користь та суттєві переваги усім зацікавленим сторонам. На основі аналізу наукової літератури, присвяченої даній тематиці, та якісної інформації у цьому дослідженні виявлено, що соціальне підприємництво – це інноваційний процес, завдяки якому реально вирішуються складні проблеми бізнесу. Усі пропозиції стосовно розвитку соціального підприємництва можна реалізувати, адже інноваційне планування спрямовує бізнес-спільноту в напрямі добробуту та задоволення клієнтів. Обґрунтовано, що соціальна інновація формує соціальне підприємництво серед ділової спільноти, а динаміка інновацій спричиняє підвищення її відповідальності. Ділова спільнота потребує підвищення конкурентоспроможності виробництва та, відповідно, впроваджує інноваційні заходи у суспільстві. Доведено, що соціальне підприємництво має більший вплив на зміну соціального сектору та управління всіма секторами та ресурсами. Освіта, експериментальне навчання та управлінські дії, які ґрунтуються на наукових дослідженнях, повинні бути інтегровані у соціальне підприємництво. Запропоновано напрями впливу на суспільство та динаміку розвитку соціального підприємництва
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6848
Appears in Collections:Modern Economics. - 2020. - Вип. 19.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ghimire.pdf453,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.