Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6849
Title: Економічні втрати України в результаті військової ескалації
Other Titles: The Economic Losses of Ukraine due to the Military Escalation
Authors: Кіщак, Іван Теодорович
Kischak, Ivan
Глубоченко, К. О.
Glubochenko, Kateryna
Саваріна, Ірина Петрівна
Savarina, Irina
Keywords: втрати України
міжнародна конкурентоспроможність
оцінювання економічних втрат
підходи до оцінювання втрат
Ukrainian losses
international competitiveness
assessment of economic losses
assessment approaches to economic losses
Issue Date: 2020
Citation: Кіщак І. Т., Глубоченко К. О., Саваріна І. П. Економічні втрати України в результаті військової ескалації. Modern Economics. 2020. № 19(2020). С. 58-62. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-10.
Abstract: У статті досліджено підходи до оцінювання економічних втрат України у результаті військової ескалації. Проаналізовано підходи до оцінювання економічних втрат, представлені у дослідженнях вітчизняних та іноземних науковців. Визначено критерії оцінювання економічних втрат та можливості використання різних оцінювальних підходів у розробці стратегії відновлення економіки України. Виокремлено такі напрями експертного оцінювання: оцінювання економічних втрат України, спричинені падінням рівня конкурентоспроможності країни на світовому ринку; оцінка зниження економічних показників зовнішньої торгівлі України та скорочення її експорту; експертне оцінювання рівня втрат людського та матеріального капіталу України, що можуть бути виражені у відповідних економічних показниках; оцінювання втрат, визначених через розрахунок майбутніх витрат на відновлення постраждалих регіонів після завданої шкоди; оцінювання втрат, визначених через підрахунок майна державних підприємств та установ, що були втрачені; оцінка втрат, пов’язаних зі скороченням експортного потенціалу України, її доступу до своїх ресурсів, заводів, руйнування усталеної інфраструктури, а також прямих та непрямих економічних втрат України, включаючи скорочення ВВП на душу населення. Запропоновано напрями використання результатів оцінювання економічних втрат України в результаті військової ескалації з метою розрахунку ресурсів, необхідних на відновлення постраждалих регіонів та виокремлення актуальних векторів економічної внутрішньої та зовнішньої економічної діяльності України, спрямованої на відновлення показників економічної стабільності та міжнародної конкурентоспроможності.
Since 2013-2014 economic losses of Ukraine have increased all the time. The assessment of the losses is extremely important with the view to planning the economic recovery of the affected regions and Ukrainian economy overall. At the same time, there are many contradictions in the methods and techniques of assessment among researchers who tried to evaluate the losses of Ukrainian economy.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6849
Appears in Collections:Modern Economics. - 2020. - Вип. 19.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kischak.pdf432,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.