Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6850
Title: Трансфертне ціноутворення в системі оподаткування
Other Titles: Transfer pricing in the taxation system
Authors: Кoблянськa, O. I.
Портнова, О. Є.
Коблянська, Г. Ю.
Koblianska, Olena
Portnova, Olena
Koblianska, Galina
Keywords: трансфертне ціноутворення
принцип «витягнутої руки»
контрольовані операції
оподаткування
пов’язані особи
transfer pricing
arm's length principle
controlled transactions
taxation
related parties
Issue Date: 2020
Citation: Кoблянськa O. I., Портнова О. Є., Коблянська Г. Ю. Трансфертне ціноутворення в системі оподаткування. Modern Economics. 2020. № 19(2020). С. 52-57. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-09.
Abstract: Глобалізація фінансового сектору, що прогресує, змушує звертати увагу на нові макроекономічні феномени, які полягають у використанні транснаціональними корпораціями різниць у податкових режимах різних країн з метою мінімізації своїх податкових зобов’язань. Недосконалі механізми та майже недієві важелі наявного державного регулювання фінансових ринків та зовнішньоекономічної діяльності в Україні створюють умови для прихованого відпливу ресурсів за межі національної фінансової системи. В Україні з’явилися значні передумови для введення державного регулювання в сфері трансфертного ціноутворення. Тому ця стаття присвячена теоретичним, методичним та практичним питанням трансфертного ціноутворення в системі оподаткування; визначенню сутності, значення, ризиків, недоліків та переваг застосування трансфертного ціноутворення компаніями, що здійснюють свою діяльність на міжнародному ринку. На основі аналізу останніх наукових досліджень визначено, що трансфертне ціноутворення представляє собою встановлення ціни на товари, роботи та послуги, що продаються між контрольованими (або пов'язаними) юридичними особами в межах підприємства. Детально проаналізовано питання актуальності застосування різних методів встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». Проведено дослідження останніх змін нормативно-правових актів в сфері трансфертного ціноутворення. Досліджено питання державного контролю в сфері трансфертного ціноутворення. Узагальнено, що завдяки реформуванню податкової системи у сфері трансфертного ціноутворення, Україна стає на шлях поглиблення інтеграції в міжнародні ринки збуту та формування сприятливого інвестиційного клімату, що може стати передумовою безперечного економічного зростання країни.
The globalization of the financial sector is drawing attention to new macroeconomic phenomena, which are transnational corporations using differences between different countries' tax regimes in order to minimize their tax obligations. The imperfect mechanisms and the almost inactive levers of the existing state regulation of financial markets and foreign economic activity in Ukraine create the conditions for the hidden outflow of resources beyond the borders of the national financial system. So significant prerequisites for the introduction of state regulation in the field of transfer pricing appeared in Ukraine.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6850
Appears in Collections:Modern Economics. - 2020. - Вип. 19.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
koblianska.pdf484,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.