Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7564
Title: Моделювання управлінських рішень
Authors: Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Shebanina, Elena
Клочан, Віра Павлівна
Klochan, Vira
Клочан, Ірина Володимирівна
Klochan, Irina
Тищенко, Світлана Іванівна
Tischenko, Svetlana
Могильницька, Алла Миколаївна
Mohyl'nyts'ka, Alla
Крайній, Володимир Олексійович
Krainii, Volodymyr
Хилько, Іван Іванович
Khilko, Ivan
Issue Date: 2020
Citation: Моделювання управлінських рішень [Електронний ресурс] : метод. реком. для проведення практичних (семінарських) занять для здобувачів освітнього рівня "доктор філософії" денної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" / уклад. О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, І. В. Клочан, С. І. Тищенко, А. М. Могильницька, В. О. Крайній, І. І. Хилько. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2020. - 107 с.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7564
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modeliuvannia upravlinskykh rishen.pdf2,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.