Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7568
Title: Управління науковими проектами
Authors: Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Shebanina, Elena
Клочан, Віра Павлівна
Klochan, Vira
Клочан, Ірина Володимирівна
Klochan, Irina
Тищенко, Світлана Іванівна
Tischenko, Svetlana
Могильницька, Алла Миколаївна
Mohyl'nyts'ka, Alla
Крайній, Володимир Олексійович
Krainii, Volodymyr
Хилько, Іван Іванович
Khilko, Ivan
Issue Date: 2020
Citation: Управління науковими проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" / уклад. : О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, І. В. Клочан, С. І. Тищенко, А. М. Могильницька, В. О. Крайній, І. І. Хилько. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 147 с.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7568
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upravlinnia naukovymy proektamy_metod_rekom.pdf991,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.