Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7663
Title: Реєстрація прав інтелектуальної власності
Authors: Прогонюк, Людмила Юріївна
Progoniuk, Lyudmila
Issue Date: 2019
Citation: Реєстрація прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : метод. реком. з вивчення дисципліни та практичної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні 2-го курсу (3-го семестру) денної форми навчання галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" / уклад. Л. Ю. Прогонюк. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 40 с.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7663
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reiestratsiia prav intelektualnoi vlasnosti_Menedzhment.pdf553,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.