Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7916
Title: Українська мова за професійним спрямуванням
Authors: Шарата, Наталія Григорівна
Sharata, Nataliya
Кравченко, Тетяна Пилипівна
Kravchenko, Tatyana
Keywords: професійне спілкування
Термінознавство
форми усного спілкування
Мовний етикет
Мовленнєвий етикет
Issue Date: 2020
Citation: Шарата Н. Г. Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Н. Г. Шарата, Т. П. Кравченко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2020. - 222 с.
Abstract: Навчальний посібник теоретично-практичний, розрахований для практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» усіх спеціальностей; побудований за кредитно-модульною системою, запровадження якої сприяє інтенсифікації навчального процесу, стимулює систематичну та самостійну роботу здобувачів вищої освіти, підвищує об'єктивність оцінювання знань, розвиває здорову конкуренцію між ними. У посібнику виокремлено три змістові модулі: «Професійна комунікація», «Особливості граматичних норм у фаховому спілкуванні» та «Професійна документація», кожен з яких складається з окремих узагальнювальних тем: теоретичного і практичного блоку. Практична частина посібника спрямована на те, щоби студенти набули навичок практичного послуговування мовними засобами вираження думки залежно від мети і змісту висловлювання: семантично точно і стилістично доречно обрали слово, написали чи висловили його відповідно до літературних норм. У практичних завданнях передбачена ще одна шляхетна мета – привернути увагу здобувачів вищої освіти до способів удосконалення професійної мовної компетенції, вільного усного та писемного спілкування.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7916
Appears in Collections:Навчальні посібники (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam_Sharata.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.