Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8002
Title: Використання ландшафтно-екологічного підходу при використанні земель
Other Titles: Using the landscape-ecological approach in land use
Authors: Задорожній Юрій Володимирович, науковий керівник
Zadorozhny Yuri, scientific director
Байбородін, Владислав Олексійович
Baiborodin, Vladislav
Данилюк, Владислав Михайлович
Danilyuk, Vladislav
Keywords: еколого-ландшафтна зона
елементи агроландшафту
продуктивне середовище
контурно-меліоративна організація території
смугова структура природних комплексів
ecological-landscape zone
elements of the agricultural landscape
productive environment
contour-reclamation organization of the territory
strip structure of natural complexes
Issue Date: 2020
Citation: Байбородін В., Данилюк В., Задорожній Ю. В. Використання ландшафтно-екологічного підходу при використанні земель // Студентська молодь і науковий прогрес в АПК : тези доповідей міжнародного студентського наукового форуму, 22–24 вересня 2020 року. Львів, 2020. С. 231.
Abstract: У тезах описаний еколого-ландшафтний підхід, що ураховує ландшафтну диференціацію території з виділенням еколого-ландшафтних зон (типи, підтипи, види)і передбачає організацію території за певними визначеними елементами агроландшафту (місцевості, підурочища, фації). Описані шляхи ландшафтного підходу, які реалізуються за допомогою ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території , що забезпечує раціональне використання земельних ресурсів, захист від деградації.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8002
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231.pdf269,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.