Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8052
Title: Машиновикористання у рослинництві
Authors: Гавриш, Валерій Іванович
Havrysh, Valeriy
Галєєва, Антоніна Петрівна
Halyeyeva, Antonina
Грубань, Василь Анатолійович
Hruban, Vasyl
Issue Date: 2020
Citation: Машиновикористання у рослинництві : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 208"Агроінженерія" та 015 "Професійна освіта Технологія виробництва і переробка продуктів сільського / уклад.: В. І. Гавриш, А. П. Галєєва, В. А. Грубань. Миколаїв : МНАУ, 2020. 55 с.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8052
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mashynovykorystannia u roslynnytstvi.pdf1,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.