Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8095
Title: Автоматизація сільськогосподарського виробництва
Authors: Горбенко, Олена Андріївна
Gorbenko, Elena
Пастушенко, Андрій Сергійович
Pastushenko, Andriy
Кім, Наталія Ігорівна
Kim, Nataliya
Норинський, Олексій Ігорович
Norinskiy, Oleksiy
Храмов, Микита Сергійович
Khramov, Mykyta
Issue Date: 2020
Citation: Автоматизація сільськогосподарського виробництва : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" спеціальності 281 "Публічне управління і адміністрування" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Горбенкота ін. Миколаїв : МНАУ, 2020. 148 с.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8095
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtomatyzatsiia_silskohospodarskoho_vyrobnytstva.pdf7,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.