Browsing by Author Федорчук, Валентина Григорівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 53  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Energy saving technologies for automatical move irrigation equipmentГавриш, Валерій Іванович; Havrysh, Valeriy; Грубань, Василь Анатолійович; Hruban', Vasyl'; Садовий, Олексій Степанович; Sadovoi, Alexei; Бацуровська, Ілона Вікторівна; Batsurovskaya, Ilona; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina; Яблуновська, Катерина Олександрівна; Yablunovska, Katerina
2022Productivity and crop quality of Salvia officinalis L. in the conditions of the Southern steppe of UkraineПанфілова, Антоніна Вікторівна; Panfilova, Antonina; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina
2017Агротехнологічні аспекти вирощування енергетичних культур в умовах півдня УкраїниФедорчук, Михайло Іванович; Коковіхін, Сергій Васильович; Каленська, Світлана Михайлівна; Рахметов, Джамал Бахлулович; Федорчук, Валентина Григорівна; Філіпова, Інна Михайлівна; Рахметов, Сергій Джамалович; Коваленко, Олег Анатолійович; Дробітько, Антоніна Вікторівна; Панфілова, Антоніна Вікторівна; Федорчук, Михаил Иванович; Коковихин, Сергей Васильевич; Каленская, Светлана Михайловна; Рахметов, Джамал Бахлулович; Федорчук, Валентина Григорьевна; Филипова, Инна Михайловна; Рахметов, Сергей Джамалович; Коваленко, Олег Анатольевич; Дробитько, Антонина Викторовна; Панфилова, Антонина Викторовна; Fedorchuk, Mikhail; Kokokhin, Sergei; Kalenska, Svetlana; Rakhmetov, Jamal; Fedorchuk, Valentina; Filippova, Inna; Rakhmetov, Sergei; Kovalenko, Oleh; Panfilova, Antonina; Drobitko, Antonina
2018Агротехнологічні вимоги до сівби озимих культур під урожай 2019 року у Південному Степу України : науково-практичні рекомендаціїШебанін, В’ячеслав Сергійович; Shebanin, Vyacheslav; Новіков, Олександр Євгенович; Novikov, Olexandr; Дробітько, Антоніна Вікторівна; Drobitko, Antonina; Гамаюнова, Валентина Василівна; Gamayunova, Valentina; Коваленко, Олег Анатолійович; Kovalenko, Oleg; Федорчук, Михайло Іванович; Fedorchuk, Mikhail; Панфілова, Антоніна Вікторівна; Panfilova, Antonina; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina; Маркова, Наталія Валентинівна; Markova, Nataliya; Корхова, Маргарита Михайлівна; Korhova, Margarita; Чернова, Анастасія Валеріївна; Chernova, Anastasiya; Антипова, Лідія Климівна; Antipova, Lidiya; Рожок, Ольга Федосіївна; Rozhok, Olga; Хоненко, Любов Григорівна; Honenko, Lubov; Миколайчук, Віра Георгіївна; Mikolajchuk, Vira; Вожегова, Р. А.; Заєць, С. О.; Коваленко, А. М.; Грановська, Л. М.; Малярчук, М. П.; Влащук, А. М.; Новохижній, М. В.; Коваленко, О. А.; Онуфран, Л. І.; Ісакова, Г. М.; Малярчук, А. С.; Фундират, К. С.; Дробіт, Л. В.; Шапарь, Л. В.; Найдьонов, В.Г.; Гальченко, Н.М.; Резніченко, Н.Д.; Абрамова, В.Д.; Шахова, Н.М.; Андрійченко, Л.В.; Поливода, О.М.; Неділько, А.М.
2019Агротехнічні заходи вирощування сафлору красильного в умовах зрошення на Півдні УкраїниФедорчук, Михайло Іванович; Fedorchuk, Mikhail; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina
2019Агротехнічні основи продуктивності гісопу лікарського (Hyssop officinalis L.)Федорчук, Михайло Іванович; Федорчук, Валентина Григорівна; Ткачова, Євгенія Сергіївна; Fedorchuk, Mikhail; Fedorchuk, Valentina; Tkacheva, Evgeniya
2021Адаптована до змін клімату інноваційна технологія вирощування ріпаку озимого на півдні УкраїниФедорчук, Михайло Іванович; Fedorchuk, Mikhail; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina; Кобелєв, Михайло Олексійович; Kobeliev, M.
2022Виготовлення ефірної олії з трояндиФедорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina; Морозова, А. Р.; Morozova, A
2022Визначення рівня якості плодів “Мавпячого персика”Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina; Савченко, С. В.; Savchenko, S.
2021Вплив грунтово-кліматичних умов та зволоження на продуктивність рослин гісопу лікарського (Hyssop officinalis L,)Ткачова, Євгенія Сергіївна; Tkacheva, Evgeniya; Федорчук, Михайло Іванович; Fedorchuk, Mikhail; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina
2019Вплив змін клімату на продуктивність сортів ячменю озимого за різних строків сівбиФедорчук, Михайло Іванович; Fedorchuk, Mikhail; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina; Коваленко, Олег Анатолійович; Kovalenko, Oleg; Нагірний, В. В.; Nagirny, V.
2022Вплив кліматичних змін на продуктивність сільськогосподарських культурФедорчук, Михайло Іванович; Fedorchuk, Mikhail; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina
2022Вплив сучасних рістрегуляторів на ростові процеси рослин сорго на Півдні УкраїниХоненко, Любов Григорівна; Honenko, Lubov; Гамаюнова, Валентина Василівна; Gamayunova, Valentina; Коваленко, Олег Анатолійови; Kovalenko, Oleg; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina
2019Господарське значення та елементи технології вирощування кореневої селериФедорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina
2020Добір альтернативних соняшнику посухостійких культур для зони південного степу УкраїниФедорчук, Михайло Іванович; Fedorchuk, Mikhail; Гамаюнова, Валентина Василівна; Gamayunova, Valentina; Коваленко, Олег Анатолійович; Kovalenko, Oleg; Хоненко, Любов Григорівна; Honenko, Lubov; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina
2020Добір посухостійких рослин для умов Південного Степу УкраїниГамаюнова, Валентина Василівна; Федорчук, Михайло Іванович; Хоненко, Любов Григорівна; Коваленко, Олег Анатолійович; Федорчук, Валентина Григорівна; Gamajunova, Valentina; Fedorchuk, Myxajlo; Khonenko, Lybov; Kovalenko, Oleh; Fedorchuk, Valentina
2021Довідник гібридів ріпаку озимого для Степу УкраїниШебанін, В’ячеслав Сергійович; Shebanin, Vyacheslav; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina; Михайло, Олексійович Кобелєв; Kobeliev, M.; Панфілова, Антоніна Вікторівна; Panfilova, Antonina; Корхова, Маргарита Михайлівна; Korhova, Margarita; Карпенко, М. Д.; Чернова, Анастасія Валеріївна; Chernova, Anastasiya
2018Дослідження впливу технології вирощування на продуктивність сорго цукрового в умовах півдня УкраїниГерцун, М. О.; Hertsun, M.; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina
2017Методичні рекомендації з оптимізації технології вирощування амаранту в умовах Південного Степу УкраїниФедорчук, Михайло Іванович; Рахметов, Джамал Бахлулович; Коковіхін, Сергій Васильович; Федорчук, Валентина Григорівна; Філіпова, Інна Михайлівна; Войташенко, Дмитро Петрович; Рахметов, Сергій Джамалович; Коваленко, Олег Анатолійович; Федорчук, Михаил Иванович; Рахметов, Джамал Бахлулович; Коковихин, Сергей Васильевич; Федорчук, Валентина Григорьевна; Филипова, Инна Михайловна; Войташенко, Дмитрий Петрович; Рахметов, Сергей Джамалович; Коваленко, Олег Анатольевич; Fedorchuk, Mikhail; Rakhmetov, Jamal; Kokokhin, Sergei; Fedorchuk, Valentina; Filippova, Inna; Voytashenko, Dmitry; Rakhmetov, Sergei; Kovalenko, Oleh
2018Методичні рекомендації з оптимізації технології вирощування амаранту в умовах південного Степу УкраїниФедорчук, Михайло Іванович; Рахметов, Джамал Бахлулович; Коковіхін, Сергій Васильович; Федорчук, Валентина Григорівна; Філіпова, Інна Михайлівна; Войташенко, Дмитро Петрович; Рахметов, Сергій Джамалович; Коваленко, Олег Анатолійович; Федорчук, Михаил Иванович; Рахметов, Джамал Бахлулович; Коковихин, Сергей Васильевич; Федорчук, Валентина Григорьевна; Филипова, Инна Михайловна; Войташенко, Дмитрий Петрович; Рахметов, Сергей Джамалович; Коваленко, Олег Анатольевич; Fedorchuk, Mikhail; Rakhmetov, Jamal; Kokokhin, Sergei; Fedorchuk, Valentina; Filippova, Inna; Voytashenko, Dmitry; Rakhmetov, Sergei; Kovalenko, Oleh