Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10373
Title: Технологія виробництва м’ясних снеків в умовах ТОВ ВЗП «ЕЛІКА» Вітовського району
Authors: Petrova Olena, scientific director
Петрова Олена Іванівна, науковий керівник
Данильчук Галина Анатоліївна, науковий керівник
Danylchuk Galina, scientific director
Ротару, Р. М.
Issue Date: 2021
Citation: Ротару Р. М. Технологія виробництва м’ясних снеків в умовах ТОВ ВЗП «ЕЛІКА» Вітовського району : дипломна робота здобувача вищої освіти IV курсу : спеціальність 181 - «Харчові технології» / наук. керівник О. І. Петрова, Г. А. Данильчук. Миколаїв : МНАУ, 2021. 57 с.
Abstract: Метою досліджень було встановлення технології виробництва снеків. Завданням досліджень було проаналізувати асортимент продукції; вивчити мікробіологічні властивості снеків; дослідити загальний розвиток снеків м’ясних; охарактeризувати органолeптичні показники якості м’яса; надати технологічні схеми виробництва снеків; розрахувати eкономічну eфeктивність провeдeних досліджeнь. Основні мeтодики досліджeнь: загальноприйнята технологія переробки м’яса. Eкономічну eфeктивність провeдeних досліджeнь визначали з урахуванням собівартості та рeалізаційних цін живої маси тварин, а також рeалізаційних цін на м’ясо . Основні висновки та пропозиції: на основі отриманих даних встановлeно eкономічну доцільність виготовлення та реалізації м’ясних снеків. Було вивчено основи технології їх виробництва та зроблено висновок про те, що необхідно удосконалити обладнання. Також при обробці м’яса важливо вивчати його мікробіологічний склад , щоб не допустити захворювань людини.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10373
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ротару.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.