Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10379
Title: Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва
Authors: Нежлукченко, Тетяна Іванівна
Nezhlukchenko, T.
Лихач, Вадим Ярославович
Likhach, Vadym
Issue Date: 2021
Citation: Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва : метод. реком. до виконання практичних занять для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної та освітньо-наукової програм СВО "Магістр" освітньої спеціальності 204 "ТВППТ" денної та заочної форми навчання / уклад. : Т. І. Нежлукченко, В. Я. Лихач. Миколаїв : МНАУ, 2021. 171 с.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10379
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innov_tehnol_vyrobn_prod_tvar_NEW.pdf4,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.