Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11407
Title: Особливості дослідження впливу наноматеріалів на біологічні об’єкти
Other Titles: Features of research of influence of nanomaterials on biological objects
Authors: Прасова, Н. В.
Prasova, N.
Мельничyк, С. С.
Melnichyk, S.
Бондар, Алла Олександрівна
Bondar, Alla
Keywords: нано-
наночастини
дослідження
хімія
дрібнодисперсні
об’єкти
біологічно
вплив
токсичність
техногенний
nano-
nanoparticles
research
chemistry
fine
objects
biological
impact
toxicity
man-made
Issue Date: 2021
Citation: Прасова Н. В., Мельничук С. С., Бондар А. О. Особливості дослідження впливу наноматеріалів та біологічні об’єкти // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 30 вересня- 1 жовтня 2021 року, м. Миколаїв. Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2021. С. 330-331.
Abstract: Ситуація, що склалася внаслідок Чорнобильської катастрофи, спричинила свого часу пожвавлення наукового інтересу до вивчення патоморфозу, а саме – особливостей перебігу різноманітних захворювань у потерпілих категорій населення. На підставі результатів багаторічних комплексних досліджень впливу на людський організм чинників катастрофи доведено, що малі дози низької інтенсивності техногенних забруднювачів довкілля зазвичай діють не так, як великі, тобто без збереження залежності “доза-ефект”. Значна користь очікується від застосування нанотехнологій в області охорони довкілля – це, насамперед, розробка і впровадження високоефективних фільтрів для виробничих відходів, можливість „консервування” небезпечних об’єктів спорудами із надміцних матеріалів, використання наночипів та наносенсорів, а також створення прогресивних технологій енергозбереження.
-
The situation resulting from the Chornobyl catastrophe led to a revival of scientific interest in the study of pathomorphosis, namely - the peculiarities of the course of various diseases in the affected categories of the population. Based on the results of many years of comprehensive studies of the impact of catastrophic factors on the human body, it is proved that small doses of low-intensity man-made pollutants usually do not work as large, ie without maintaining the dose-effect relationship. Significant benefits are expected from the use of nanotechnology in the field of environmental protection - first of all, the development and implementation of high-efficiency filters for industrial waste, the ability to "preserve" hazardous objects with high-strength materials, the use of nanochips and nanosensors, and advanced energy saving technologies.
Description: Кафедра зоогігієни та ветеринарії
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11407
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)
Статті студентів МНАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Materiali-konferencii-ISO-2021-330-331.pdf272,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.