Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11772
Title: Технологія виробництва свинини та шляхи її удосконалення в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївського району
Authors: Калиниченко, Галина Іванівна, науковий керівник
Kalinichenko, Galina, scientific director
Бережна, Н.
Issue Date: 2022
Citation: Бережна Н. Технологія виробництва свинини та шляхи її удосконалення в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївського району : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / наук. керівник Г. Калиниченко. Миколаїв : МНАУ, 2022. 72 с.
Abstract: Обсяг виконаної кваліфікаційної роботи складає 71 сторінка комп’ютерного тексту. До структури роботи включено 13 таблиць, 1 рисунок та 3 додатки. Для виконання роботи використано 51 вітчизняне літературне джерело. Для виконання теми роботи «Технологія виробництва свинини та шляхи її удосконалення в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївського району» об’єктом досліджень були свині великої білої породи та їх помісі з породами ландрас та п’єтрен. Метою досліджень стало проведення аналізу та виявлення окремих недоліків в технологічних процесах і впровадження певних заходів щодо їх покращення. В задачі досліджень входило проведення аналізу, організації відтворення стада свиней, годівлі та утримання свиней, вивчення впливу схрещування на відтворювальну здатність свиноматок різних генотипів, динаміки росту чистопородних та помісних свинок, відгодівельні якості молодняку свиней різних генотипів; переробка тваринницької продукції економічна ефективність впровадження нової технології. Для вивчення впливу різних варіантів схрещування на відтворювальну здатність свиноматок було сформовано 4 групи тварин, одна з яких була контрольною (чистопородні тварини великої білої породи) та 3 дослідних ( ІІ – (ВБ × П), ІІІ – (ВБ × Л), ІV – (ВБ × Л × П)). Оцінку відтворювальної здатності свиноматок та відгодівельних якостей молодняку різних генотипів проводили за загальноприйнятими методиками. При виконанні розрахунково-технологічної частини використано метод аналізу та порівнянь існуючих технологічних параметрів із зоотехнічними вимогами. Впровадження удосконаленої технології призведе до підвищення рівня рентабельності виробництва свинини та доведення його рівня до 25,5%.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11772
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_Бережна_1.pdf576,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.