Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15140
Title: Тривалість періоду вегетації кизилу залежно від особливостей сорту та погодних умов на півдні України
Other Titles: The duration of the dogwood growing season depends on the characteristics of the variety and weather conditions in the South of Ukraine
Authors: Домарацький, Євгеній Олександрович
Domaratskiy, Yevhenii
Козлова, Ольга Павлівна
Kozlova, O.
Keywords: кизил
фенологічна фаза
вегетація
цвітіння
достигання плодів
dogwood
phenological phase
vegetation
flowering
fruit ripening
Issue Date: 2021
Citation: Домарацький Є. О., Козлова О. П. Тривалість періоду вегетації кизилу залежно від особливостей сорту та погодних умов на півдні України // Таврійський науковий вісник. 2021. Вип. 118. С. 120-125.
Abstract: У статі наведено результати дослідження тривалості періоду вегетації кизилу залежно від особливостей сорту та погодних умов на Півдні України. Кизил уже давно перестав вважатися нішевою рослиною завдяки своїм унікальним цілющим властивостям, ця плодова рослина міцно облаштувалася у промислових садах по всій території України. Кизил – дуже стародавня плодова рослина, цінна як харчова, лікарська, ґрунтозахисна, декоративна, що використовувалася ще в епоху неоліту. Кизил звичайний (Cornus mas L) – європейський вид, єдиний їстівний із багатьох інших видів кизилу, який культивують у нашій державі. Візуальні спостереження за рослинами свідчать, що дерева кизилу в умовах Південного Степу України мають високий рівень продуктивності. За результатами досліджень встановлено, що, враховуючи фенологічні спостереження розвитку кизилу, чітко простежувався вплив погодних умов на початок та тривалість фаз цвітіння і достигання. Календарні дати початку цвітіння та достигання кизилу, а також їх тривалість змінювалися залежно не тільки від сортових особливостей, а і від року вирощування. Встановлені тенденції впливу агрокліматичних показників на проходження фенологічних фаз кизилу: тривалість цвітіння зменшується за зростання середньої температури (r = -0,94±0,00), суми ефективних температур (r = -0,94±0,00), а також збільшується за зростання суми опадів (r = 0,70±0,01); тривалість збирання плодів подовжується за зростання середньої температури (r = 0,70±0,01) та суми ефективних температур (r = 0,70±0,01). Визначено, що на урожайність та фізичні характеристики плодів кизилу вагомо впливають сортові особливості та погодні умови в роки вирощування, як за вегетаційний період, так і в зимово-весняний період перед збиранням. Підвищення середньомісячної температури повітря та суми ефективних температур вегетаційного періоду призводить до зменшення урожайності плодів сортів кизилу, що підтверджується середніми кореляційними зв’язками, відповідно r = -0,63±0,04 та r = -0,67±0,03. Серед плодів кизилу, вирощених в умовах Півдня України, кращими за врожайністю, середньою масою плоду та відношенням маси кісточки до маси плоду є сорти Михайлівський (10,5 т/га, 4,1 г та 11,5%) та Лук’янівський (10,0 т/га, 4,0 г та 10,7%). Проведені дослідження є лише початковими у вивченні малопоширених плодових культур на півдні України. Проведена оцінка у Херсонському державному аграрно-економічному університеті свідчить про значний рівень адаптаційного потенціалу та перспективність упровадження цих сортів в умовах Півдня України.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15140
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tnveconn_2021_118_16.pdf456,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.