Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15977
Title: Development of a flavored oil composition based on hemp oil with increased resistance to oxidation
Other Titles: Розробка складу ароматизованої олійної композиції на основі конопляної олії з підвищеною стійкістю до окиснення
Authors: Kunitsia, Ekaterina
Куниця, Катерина Вікторівна
Kalyna, Viktoriia
Калина, Вікторія Сергіївна
Haliasnyi, Ivan
Галясний, Іван Володимирович
Siedykh, Kostiantyn
Сєдих, Костянтин Вячеславович
Kotliar, Oleh
Котляр, Олег Володимирович
Dikhtyar, Aliona
Діхтярь, Альона Миколаївна
Polyansky, Pavlo
Полянський, Павло Миколайович
Ivanov, Gennadiy
Іванов, Геннадій Олександрович
Baranova, Olena
Баранова, Олена Володимирівна
Bolhova, Nataliia
Болгова, Наталія Вікторівна
Keywords: hemp oil
corn oil
antioxidants
essential oils
induction period of accelerated oxidation
конопляна олія
кукурудзяна олія
антиоксиданти
ефірні олії
період індукції прискореного окиснення
Issue Date: 2023
Citation: Kunitsia, E., Kalyna, V., Haliasnyi, I., Siedykh, K., Kotliar, O., Dikhtyar, A., Polyansky, P., Ivanov, G., Baranova, O., & Bolhova, N. (2023). Development of a flavored oil composition based on hemp oil with increased resistance to oxidation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(11 (125), 26–33. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.287436
Abstract: The way to solve the problem of stabilizing hemp oil against oxidative deterioration while preserving its nutritional value is considered. The peculiarity of the work consists in the development of a flavored oil composition based on hemp oil, which has a high resistance to oxidation. The object of the study is the indicators of the composition and the period of induction of accelerated oxidation of refined hemp and corn oils depending on their ratio and the content of antioxidants (essential oils of coriander, basil and thyme) in the oil composition. A rational ratio of hemp and corn oils in the oil composition of 6:4, respectively, was determined. The consumer properties of this mixture are: the induction period of accelerated oxidation – 4.0 hours, the content of a-linolenic fatty acid – 10.6 % of the total amount of fatty acids. The ratio of essential oils of thyme, coriander, and basil in the complex was determined, with the addition of which the period of induction of accelerated oxidation of the flavored oil composition exceeds that of the original one by 3.75 times. A feature of the obtained results is the possibility of increasing the shelf life of the flavored oil composition based on hemp oil, which allows expanding the range of its consumer properties. From a practical point of view, the development allows you to increase the shelf life and receive additional income from the sale of new, high-quality, competitive products for health-improving use. An applied aspect of using the scientific result is the possibility of creating a range of salad oil compositions based on valuable hemp oil with different organoleptic indicators depending on the ratio of the components of the complex of essential oils.
-
Розглянуто шлях вирішення проблеми стабілізації конопляної олії від окисного псування з одночасним збереженням її харчової цінності. Особливість роботи полягає у розробці складу ароматизованої олійної композиції на основі конопляної олії, що має високу стійкість до окиснення. Об’єктом дослідження є показники складу і період індукції прискореного окиснення рафінованих конопляної та кукурудзяної олій в залежності від їхнього співвідношення та вмісту антиоксидантів (ефірних олій коріандру, базиліку та чебрецю) в олійній композиції. Встановлено раціональне співвідношення конопляної та кукурудзяної олій в олійній композиції 6:4 відповідно. Споживчі властивості такої суміші становлять: період індукції прискореного окиснення – 4,0 год, вміст a-ліноленової жирної кислоти – 10,6 % від загальної суми жирних кислот. Встановлено співвідношення ефірних олій чебрецю, коріандру, базиліку в комплексі, при додаванні якого період індукції прискореного окиснення ароматизованої олійної композиції перевищує такий у вихідної в 3,75 разів. Особливістю отриманих результатів є можливість збільшення терміну придатності ароматизованої олійної композиції на основі конопляної олії, що дозволяє розширити діапазон її споживчих властивостей. З практичної точки зору розробка дозволяє збільшити термін зберігання та одержати додатковий дохід з реалізації нової високоякісної конкурентоспроможної продукції оздоровчого напрямку вживання. Прикладним аспектом використання наукового результату є можливість створення асортименту салатних олійних композицій на основі цінної конопляної олії з різними органолептичними показниками в залежності від співвідношення складових комплексу ефірних олій.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15977
Appears in Collections:Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
287436-Article Text-669955-1-10-20231031.pdf575,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.