Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17031
Title: Структура української зовнішньої торгівлі та її розвиток після початку російського вторгнення
Other Titles: The Structure of the Ukrainian Foreign Trade and its Development after the Russian Invasion
Authors: Власенко, Л. В.
Vlasenko, Lev
Keywords: International trade
Export structure
Revealed Comparative Advantage
Trade Complementarity Index
Ukraine
міжнародна торгівля
структура експорту
індекс виявлених порівняльних переваг
індекс комплементарності зовнішньої торгівлі
Україна
Issue Date: 2023
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Власенко Л. В. Структура української зовнішньої торгівлі та її розвиток після початку російського вторгнення (in English). Modern Economics. 2023. № 42(2023). С. 19-26. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V42(2023)-03.
Vlasenko L. (2023). The Structure of the Ukrainian Foreign Trade and its Development after the Russian Invasion. Modern Economics, 42(2023), 19-26. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V42(2023)-03.
Abstract: The Russian aggression against Ukraine in 2022 not only disrupted existing international markets and dealt a severe blow to the post-Cold War recovery of the global economy, but also highlighted Ukraine's role as a supplier of food and agricultural commodities. Following the start of the invasion, numerous articles were published by international organizations and independent scholars attempting to predict or model the impact of the war on food prices, exploring worst-case scenarios of global or local food shortages or even famine. However, most of the research on this topic has focused on the impact of disrupted trade on the global food market and its effect on the economies of Third World countries in Africa and Asia. In contrast, the impact of the war on the Ukrainian economy is often overlooked. Purpose. The article aims to analyze contemporary international trade in Ukraine and structural changes in Ukrainian export and import patterns after the annexation of Crimea and the Donbass conflict in 2014, and after the start of the Russian invasion in 2022. The article aims to identify possible threats and provide recommendations to minimize the negative impact of trade on the Ukrainian economy. The author used several methods to achieve these goals, including the quantitative analysis of export and import flows, the decomposition of exports at the technology level, the Revealed Comparative Advantage Index, and the Trade Complementarity Index for Ukraine and the European Union. Results. The conducted analysis proves the serious changes in Ukrainian trade patterns due to the collapse of several industries caused by the Russian aggression and the increasing role of agriculture and food industry, which will shape the future of the Ukrainian economy in the next decade. Conclusion. To fully realize its potential as a producer and exporter of agricultural products, Ukraine must liberate the occupied territories of Kherson and Zaporizhzhya oblasts. The renewal of Ukraine's foreign trade is possible only by liberating the coastal regions of southern Ukraine
Російська агресія проти України у 2022 році не лише порушила існуючу систему міжнародної торгівлі та завдала серйозного удару по відновленню світової економіки після глобальної пандемії, але й підкреслила роль України як постачальника продовольства та сільськогосподарської продукції. Після початку вторгнення міжнародні організації та незалежні дослідники опублікували численні статті, в яких намагалися спрогнозувати або змоделювати вплив війни на ціни на продовольство, досліджуючи найгірші сценарії глобальної та локальної нестачі їжі чи навіть голоду. Проте більшість досліджень з даної тематики зосереджено на впливі порушення торговельних зв’язків на світовий продовольчий ринок та наслідках для економік африканських та азійських країн третього світу, тоді як вплив війни на українську економіку у цих дослідженнях було фактично проігноровано. В цій статті було здійснено аналіз зовнішньої торгівлі в Україні та структурних змін українського експорту та імпорту після початку активної фази війни у лютому 2022 року. Мета дослідження полягає в тому, щоб визначити можливі загрози та надати рекомендації щодо мінімізації негативного впливу зовнішньої торгівлі на економіку України. Для досягнення цих цілей автор використав кількісний аналіз експортних та імпортних потоків, декомпозицію експорту на технологічному рівні, індекс виявлених порівняльних переваг та індекс комплементарності торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Проведений аналіз доводить серйозні зміни в структурі української торгівлі, спричинені колапсом кількох галузей промисловості та зростанням ролі сільського господарства. Дослідження доводить, що для повної реалізації свого потенціалу як виробника та експортера сільськогосподарської продукції, Україні необхідно відновити контроль над південними областями та добитися розблокування портів у Азовському та Чорному морях.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17031
Appears in Collections:Modern Economics. - 2023. - Вип. 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vlasenko.pdf579,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.