Modern Economics Community home page

Logo

Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics» засновано рішенням вченої ради Миколаївського національного аграрного університету (протокол №5 від 27 грудня 2016 року).

Електронне наукове видання «Modern Economics» входить до списку електронних періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (галузь науки: економічні науки), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  (затверджено наказом МОН України від 24.10.2017 р. № 1413).

Публікація в електронному науковому виданні «Modern Economics» відповідає вимогам наказу №1112 Міністерства освіти і науки України від 17.10.2012 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

Редакційна колегія електронного наукового видання «Modern Economics» підтримує певний рівень вимог при відборі та прийомі статей, поданих до редакції журналу. Ці норми визначаються стандартами якості наукових робіт і їх представленнями, прийнятими в науковому співтоваристві. Редакційна колегія здійснює внутрішнє рецензування статей, що готуються до опублікування, та організує проведення зовнішнього незалежного рецензування.

При розробленні положень видавничої політики електронного наукового видання «Modern Economics», редакційна колегія керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committeeon Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України і досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

До електронного наукового видання з економічних наук «Modern Economics» приймаються наукові статті, які відповідають наступним спеціальностям:

– 051 Економіка;
– 056 Міжнародні економічні відносини;
– 071 Облік і оподаткування;
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
– 073 Менеджмент;
– 075 Маркетинг;
– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Контактна інформація

Адреса

54020, Україна, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9

Головний редактор

Заступник головного редактора

Відповідальний секретар

Email

Телефон

+38(067) 514-50-20

Browse