Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2615
Назва: Зарубіжний досвід використання енергозберігаючих технологій в сільському господарстві
Інші назви: Зарубежный опыт использования энергосберегающих технологий в сельском хозяйстве
Foreign experience in the use of energy-saving technologies in agriculture
Автори: Калюжна, Олена В’ячеславівна
Калюжна, Елена Вячеславовна
Kalyuzhnaya, Helen
Пушкаревський, А. В.
Хижняк, Д. В.
Пушкаревский, А. В.
Khyzhnyak D.
Ключові слова: енергозбереження
світовий досвід
екологія
практика
ефективність
энергосбережение
мировой опыт
экология
практика
эффективность
energy saving
world experience
ecology
practice
efficiency
Дата публікації: 2017
Короткий огляд (реферат): Калюжна О. В. Зарубіжний досвід використання енергозберігаючих технологій в сільському господарстві [Електронний ресурс] / О. В. Калюжна, А. В. Пушкаревський, Д. В. Хижняк // Modern Economics. - 2017. - № 6. - С. 78-84. - Електр. текст. дані. - Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/issue/6-2017/UKR/kalyuzhna.pdf
Опис: Енергозбереження та енергоефективність кожного року стають все більш актуальними. Основними причинами є: дефіцит та постійне зменшення природних ресурсів; висока енергоємність української економіки; поступове збільшення споживання; щорічне зростання цін на імпортовані Україною енергоресурси. Така ситуація робить актуальним розвиток енергозберігаючих технологій. У статті досліджено використання світового досвіду управління енергозбереженням та застосування його в аграрних підприємствах України. Розглянуто досвід США та країн ЄС. Сформулювано основні інструменти світової практики у сфері енергозбереження. Визначено основні пріоритети діяльності у сфері енергозбереження. Обґрунтовано виробництво біогазу як однієї із передових технологій. Досліджено використання альтернативних джерел енергії в розвинутих країнах світу та доведено доцільність впровадження новітніх енергозберігаючих технологій в Україні.
Вопросы энергосбережения и энергоэффективности с каждым годом становятся все более актуальными. Основными причинами являются: дефицит и постоянное уменьшение природных ресурсов, высокая энергоемкость украинской экономики; постепенное увеличение потребления; ежегодный рост цен на импортируемые Украиной энергоресурсы. Такая ситуация делает актуальным развитие энергосберегающих технологий. В статье исследовано использование мирового опыта управления энергосбережением и применение его в аграрных предприятиях Украины. Рассмотрен опыт США и стран ЕС. Сформулированы основные инструменты мировой практики в сфере энергосбережения. Определены основные приоритеты деятельности в сфере энергосбережения. Обосновано производство биогаза как одной из передовых технологий. Исследовано использование альтернативных источников энергии в развитых странах мира. Доказана целесообразность внедрения новейших энергосберегающих технологий в Украине.
Introduction. The article investigates the use of world experience in energy saving management and its application in agrarian enterprises of Ukraine. The experience of the USA and the EU countries is under study. Among the most complex problems of the analysis of modern economic mechanisms of energy saving are: ensuring a comprehensive approach to energy saving; analysis and evaluation of energy efficiency of leading agrarian sectors; development of recommendations for the improvement of economic structures and mechanisms of energy saving taking into account the specifics of agricultural production. Purpose. The purpose of the article is to analyze foreign experience in the use of energysaving technologies in agriculture and prove that the use of energy-saving technologies is an integral part of the further development of agricultural enterprises. Results. The article presents formulation of the main tools of world practice in the field of energy saving. The main priorities of energy saving activity are defined. The production of biogas, as one of the most advanced technologies is substantiated. The use of alternative energy sources in the developed countries of the world has been studied. The expediency of introducing the latest energy saving technologies in Ukraine is proven. Conclusions. In order to ensure sustainable development of agriculture, to strengthen the economic and technological security of the industry, it is necessary to introduce the latest progressive energy saving technologies. The use of innovations, technical and technological developments in the agrarian sector will make it possible to increase the effectiveness of its activities. At the expense of energy saving technologies, domestic agricultural production can achieve an increase in the production of gross products, improve its quality, reduce resource costs, which in turn will contribute to increasing the efficiency and competitiveness of production.
JEL Classification: Q 19; Q 20; Q 42
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2615
Розташовується у зібраннях:Modern Economics. - 2017. - Вип. 6
Статті (Факультет менеджменту)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
kalyuzhna.pdf266,96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.