Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9754
Title: Механіка матеріалів і конструкцій : практикум для навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища
Authors: Бабенко, Дмитро Володимирович
Babenko, Dmytro
Горбенко, Олена Андріївна
Gorbenko, Elena
Доценко, Наталія Андріївна
Dotsenko, Nataliya
Issue Date: 2018
Citation: Бабенко Д. В., Горбенко О. А., Доценко Н. А. Механіка матеріалів і конструкцій : практикум для навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища : навчальний посібник. Миколаїв : МНАУ, 2018. 384 с.
Abstract: Електронні освітні ресурси і створене на їх базі інформаційно-освітнє середовище мають чималий потенціал для підвищення якості навчання. У навчальному посібнику представлено завдання, які можна виконати, використовуючи інформаційноосвітнє середовище, що містить в собі мультимедійні презентації до практичних робіт, електронні тестові навчальні тренажери, онлайн лабораторні роботи з мультимедійним супроводом, інтерактивні лекції з аудіовізуальним супроводом, онлайн глосарій тощо. У посібнику висвітлено основні питання курсу механіки матеріалів і конструкцій, а саме: деформації стрижнів, статично невизначені системи, складний опір та стійкість рівноваги деформованих систем. При виконанні наведених в посібнику завдань здобувач вищої освіти має навчитися визначати переміщення балок при згині, розраховувати статично невизначені рами за методом сил, виконувати розрахунок стрижнів на позацентровий розтяг і стиск та визначати стійкість стиснутих стрижнів. Розроблений для вищих закладів освіти III і IV рівнів акредитації, фахівців, науковопедагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9754
Appears in Collections:Навчальні посібники (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mehanika-materialiv-i-konstrukcij-2018.pdf10,63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.