Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3212
Title: Технологія переробки винограду
Authors: Нікончук, Наталія Володимирівна
Никончук, Наталья Владимировна
Nikonchuk, Nataliya
Keywords: виноградарство
технологія переробки
контроль якості
виноробство
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Нікончук Н.В.. Технологія переробки винограду [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. ф-ту агротехнологій денної форми навч. напряму підготовки 8.09010101 "Агрономія" спец. "Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва" / Нікончук Н.В. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 84 с.
Abstract: У курсі лекцій майбутнім спеціалістам агрономічного профілю спеціалізації "Технологія переробки і зберігання продукції рослинництва" викладено основні поняття про виноград, як сировину для промислової переробки, основних технологічних процесах виробництва різних типів виноградних вин, безалкогольних продуктів, комплексне використання вторинної сировини і відходів виробництва, контроль якості продукції.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3212
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikonchuk_N.TPV_KL.pdf596,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.