Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3214
Title: Виробництво рослинної олії
Authors: Нікончук, Наталія Володимирівна
Никончук, Наталья Владимировна
Nikonchuk, Nataliya
Keywords: олійна сировина
технологічні процеси
рослинна олія
хімічний склад
харчова цінність
народне господарство
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Нікончук, Н. В. Виробництво рослинної олії [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. ф-ту агротехнологій денної форми навч. напряму підгот. 8.09010101 "Агрономія" спец. "Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва" / Н. В. Нікончук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 58 с.
Abstract: У курсі лекцій викладено майбутнім спеціалістам агрономічного профілю спеціалізації "Технологія переробки і зберігання продукції рослинництва" необхідних знань про основні технологічні процеси переробки олійної сировини, починаючи від їх післязбиральної обробки і зберігання та закінчуючи одержанням із неї готової продукції.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3214
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikonchuk_N.VRO_KL.pdf454,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.