Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3559
Title: Територіальне управління та планування розвитку територій
Authors: Ключник, Альона Володимирівна
Ключник, Алена Владимировна
Klyuchnik, Alena
Гончаренко, Ірина Василівна
Гончаренко, Ирина Васильевна
Honcharenko, Iryna
Галунець, Наталія Іванівна
Галунец, Наталия Ивановна
Galunets, Natalia
Keywords: Стратегічне управління
бюджетно-податкова система
Бюджетний процес
Оперативне управління
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Територіальне управління та планування розвитку територій : метод. реком. до виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 281 "Публічне Управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання / уклад. І. В. Гончаренко, А. В. Ключник, Н. І. Галунець. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 35 с.
Abstract: Територіальне управління в Україні є сферою діяльності, що заслуговує на уважне вивчення внаслідок важливості її для загальної освіти здобувач вищої освітиа, а також як однієї із нормативних дисциплін підготовки магістра з публічного адміністрування.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3559
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Terytorialne upravlinnia ta planuvannia rozvytku terytorii.pdf317,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.