Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4615
Title: Архітектоніка наслідків глобалізаційних процесів у фінансовій сфері
Architectonics effects of globalization in the financial sector
Authors: Полторак, Анастасія Сергіївна
Poltorak, Anastasiya
Keywords: глобалізація
фінансова глобалізація
фінансова безпека держави
фінансова система
наслідки глобалізаційних процесів
інтеграція
globalization
financial globalization
financial security of the state
financial system
consequences of globalization processes
integration
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Полторак А. С. Архітектоніка наслідків глобалізаційних процесів у фінансовій сфері / А. С. Полторак // Modern Economics. - 2018. - № 10. - С. 89-96.
Abstract: Проаналізовано, що в економічному просторі виокремлюються дві групи країн глобалізаційного процесу: лідери (розвинені держави з ринковою економікою, в яких сконцентрована переваж на частка технологічного та інтелектуального потенціалу) та країни периферії глобалізації. Узагальнено ключові позитивні та негативні наслідки глобалізаційних процесів економіки у контексті зміцнення фінансової безпеки держави, які, з одного боку, формують додатковий зовнішній імпульс до зміцнення рівня фінансової безпеки держав, що обґрунтовується: покращенням якості, здешевленням та збільшенням кількості товарів, робіт, послуг; зростанням темпів економічного зростання та ефективності функціонування націон альних фінансових систем; підвищенням загального рівня суспільного добробуту, а з іншого, створюють додаткові зовнішні ризики. Доведено, що для держав периферії глобалізаційних процесів формування додаткових зовнішніх ризиків рівню їх фінансової безпеки (відставання від країн-лідерів; втрата фінансової незалежності; поглинання ринків ТНК; нераціональна структура економіки) носить більш загрозливий характер у порівнянні з країнами -лідерами. Обґрунтовано, що на виправлення недоліків глобалізації виділяється н едостатньо ресурсів, внаслідок чого прірва між бідними та багатими продовжує розширюватись, що вимагає кардинальних змін у податковій політиці, політиці в галузі визначення заробітної плати та освіти, корпоративному управлінні, прозорості даних. Запропоновано авторське визначення категорії «фінансова глобалізація», яке в т. ч. враховує архітектоніку інтеграційних процесів у фінансовій сфері.
In the economic space, two groups of countries of the globalization process are singled out: leaders (developed countries with a market economy in which the overwhelming share of technological and intellectual potential is concentrated) and the countries of the periphery of globalization.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4615
Appears in Collections:Modern Economics. - 2018. - Вип. 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poltorak.pdf377,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.