Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4633
Title: Аудит
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Dubіnіna, Marina
Костирко, Алла Георгіївна
Kostyrko, Alla
Козаченко, Лілія Анатоліївна
Kozachenko, Liliya
Keywords: предмет аудиту
Методи аудиту
Планування аудиту
Аудит фінансової звітності
Внутрішній аудит
Аудиторські послуги
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Аудит [Електронний ресурс] : метод. реком. для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" денної форми навчання / уклад. : М. В. Дубініна, А. Г. Костирко, Л. А. Козаченко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 46 с.
Abstract: Метою курсу «Аудит» є розкриття суті аудиту, зумовленості його виникнення, призначення, змісту, організації аудиторської діяльності, експертиз видів діяльності економічних систем, надання допомоги у вигляді рекомендацій та консультацій підприємств з питань виробничо- фінансової діяльності. Важливим елементом підготовки фахівців є самоконтроль та організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти, який формує креативне мислення майбутніх фахівців і здатність конкурувати на ринку праці. Метою самостійної роботи є формування самостійності здобувача вищої освіти, його вмінь, знань, навичок, що здійснюється опосередковано через зміст і методи всіх видів навчальних занять.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4633
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Audyt_2018.pdf588,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.