Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4640
Title: Енергозбереження та використання поновлюванних джерел енергії
Authors: Дубовенко, Костянтин Вікторович
Дубовенко, Константин Викторович
Dubovenko, Kostyantyn
Кириченко, Олександр Сергійович
Кириченко, Александр Сергеевич
Kyrychenko, Oleksandr
Захаров, Дмитро Олександрович
Захаров, Дмитрий Александрович
Zakharov, Dmytro
Keywords: енергозбереження
енергетична система
енерготехнології
аграрне виробництво
вітрова енергія
сонячні електростанції
термоелектричний ефект
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Енергозбереження та використання поновлюванних джерел енергії [Електронний ресурс] : метод. реком. до викон. лаб. робіт для студ. спец. 7.10010101, 8.10010101 "Енергетика аграрного вироб." / уклад. К. В. Дубовенко, О. С. Кириченко, Д. О. Захаров. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 80 с.
Description: Лабораторні роботи передбачають попереднє вивчення теоретичного матеріалу та його закріплення виконанням практичних завдань. Література обиралася з літературних джерел робочої навчальної програми дисципліни за принципами наявності у бібліотечному фонді, вичерпності, ясності та стислості подання матеріалу
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4640
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dubovenko_K.Energozber_ta_vykor_pde_Lab.pdf10,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.