Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4702
Название: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Авторы: Сіренко, Наталя Миколаївна
Sirenko, Natalya
Ключевые слова: Інструментарій бухгалтерського обліку
система показників
Якість облікової інформації
Облікова політика
Інформаційна система підприємства
Організація бухгалтерського обліку
Дата публикации: 2018
Издательство: Миколаївський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : робоча програма з нормативної дисципліни (шифр за ОПП - МПП 1) для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування», другий (магістерський) рівень вищої освіти (1 курс) на 2018-2019 навчальний рік. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Освітній ступінь «Магістр». Кваліфікація: магістр з обліку і оподаткування / розроб. Н. М. Сіренко ; Обліково-фінансовий факультет. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 20 с.
Краткий осмотр (реферат): Перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку, нові економічні умови розширюють функції та повноваження бухгалтерської служби. Бухгалтерська професія виходить на якісно інший рівень, а бухгалтер-аналітик у своїй діяльності піднімається на новий щабель, перейшовши від облікової реєстрації господарських фактів до управління виробництвом. В загальному вигляді управлінський облік — це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством.
Transition on the national standards of record-keeping, new economic terms extend functions and plenary powers of book-keeping service. A book-keeping profession goes out on high-quality other level, and an accountant-analyst in the activity walks up a new stage, passing from registration registration of economic facts to the operations management. In a general view an administrative account is the system of treatment and preparation of information about activity of enterprise for internal users in the process of management by an enterprise.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4702
Располагается в коллекциях:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Bukhhalterskyi oblik v upravlinni pidpryiemstvom.pdf266,9 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.