Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4713
Title: Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка
Authors: Степанов, Сергій Миколайович
Степанов, Сергей Николаевич
Stepanov, Serhii
Горбенко, Наталія Андріївна
Горбенко, Наталья Андреевна
Gorbenko, Nataliia
Keywords: нарисна геометрія
просторове уявлення
логічне мислення
інженерна графіка
технічне креслення
розгортки
поверхні
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка: методичні рекомендації до виконання графічних робіт з теми: "Поверхні та їх розгортки" [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. напрямів підгот. 6.100102 "Процеси, машини та облад.агропром. вироб.", 6.100101 "Енергетика та електротех. системи в агропром. комплексі", 6.090102 "Технолог. вироб. та перероб. прод. твар." / уклад. С. М. Степанов, Н. А. Горбенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 38 с.
Description: В даних методичних рекомендаціях викладено основний теоретичний матеріал, наведено приклади виконання графічних робіт курсу та коло питань для самостійного вивчення. Також в методичних рекомендаціях надаються завдання, контрольні питання і рекомендації для самостійної роботи студентів по виконанню графічних робіт з курсу нарисної геометрії:
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4713
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanov_S.NGIKG_Poverhni_Grafich.pdf1,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.