Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4813
Title: Фізична та колоїдна хімія
Authors: Абрамова, Наталія Михайлівна
Абрамова, Наталия Михайловна
Abramova, Nataliya
Keywords: фізична та колоїдна хімія
біотехнологічний синтез
закони термодинаміки
електрохімія
хімічна кінетика
мікробіологічний синтез
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Фізична та колоїдна хімія: методичні рекомендації до виконання лабораторних занять студ. ІІ курсу денної форми навч. напряму підгот. 6.051401 "Біотехнологія" факультету ТВППТСБ [Електронний ресурс] / уклад. Н. М. Абрамова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 53 с.
Description: Вивчення курсу фізичної та колоїдної хімії дає теоретичну основу для опанування такими дисциплінами, як біологія клітини, мікробіологія, біохімія, біотехнологія та інші; знайомство з фізико-хімічними методами досліджень, дозволяє використовувати їх для деяких питань біотехнологічного синтезу. Крім цього, вивчення фізичної та колоїдної хімії сприяє формуванню цілісності знань про навколишній світ, допомагає систематизувати попередні знання з хімії та фізики, розвиває логічне мислення на основі аналізу та синтезу наукових знань.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4813
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abramova_N.Fiz_i_kolo]dna_him_Lab.pdf570,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.