Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5076
Title: Дослідження операцій
Authors: Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Шебанина, Елена Вячеславовна
Shebanina, Elena
Домаскіна, Марина Анатоліївна
Домаскина, Марина Анатольевна
Domaskina, Marina
Хилько, Іван Іванович
Хилько, Иван Иванович
Khilko, Ivan
Тищенко, Світлана Іванівна
Тищенко, Светлана Ивановна
Tischenko, Svetlana
Жорова, Алла Миколаївна
Жорова, Алла Николаевна
Zhorova, Аlla
Єгорова, Марина Олександрівна
Егорова, Марина Александровна
Egorova, Marina
Keywords: дослідження операцій
методика проведення
розподіл ресурсів
планування виробничого процесу
ефективності планування
ринкові відносини
економіка країни
прийняття управлінських рішень
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Дослідження операцій [Електронний ресурс] : метод. реком. з вивчення дисципліни та самост. роботи студ. екон. спец. / уклад. О. В. Шебаніна, М. А. Домаскіна, С. І. Тищенко, А. М. Жорова, І. І. Хилько, Н. В. Веселівська, М. О. Єгорова. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 99 с.
Abstract: В період формування ринкових відносин істотно ускладнилися завдання, що стоять перед економікою країни в цілому та окремим підприємством. Швидкий розвиток науки та техніки, широке впровадження автоматизованих засобів керування, збільшення масштабів виробництва, асортименту продукції, ускладнення зв’язків між учасниками ринку, нестабільність економічної ситуації потребує прийняття своєчасних раціональних управлінських рішень.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5076
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shebanina_O.DO_Sam_2014.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.