Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5130
Title: Рослинництво
Authors: Коваленко, Олег Анатолійович
Коваленко, Олег Анатольевич
Kovalenko, Oleg
Панфілова, Антоніна Вікторівна
Панфилова, Антонина Викторовна
Panfilova, Antonina
Keywords: рослинництво
зернові бобові культури
хліба
кукурудза
агробіологічні особливості
сільськогосподарські культури
екологія рослин
коренебульбоплоди
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Рослинництво [Електронний ресурс] : робочий зошит для лабораторних робіт студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" / уклад. О. А. Коваленко, А. В. Панфілова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 140 с.
Abstract: В завданнях передбачено вивчення та засвоєння агробіологічних, екологічних й агротехнічних особливостей вирощування польових сільськогосподарських культур, зокрема зернових хлібів другої групи, зернобобових та бульбоплідних культур.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5130
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalenko_O.RZ_Roslinnitstvo_Lab_2014.pdf6,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.