Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5628
Title: Агрофармакологія. Біологічний захист рослин
Authors: Письменний, Олег Володимирович
Pismenniy, Oleg
Keywords: захист рослин від шкідників
біологічний метод захисту
Агробіоценоз
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Агрофармакологія. Біологічний захист рослин [Електронний ресурс] : метод. реком. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання / уклад. О. В. Письменний. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 55 с.
Abstract: Видання методичних рекомендацій має на меті допомогти здобувачам при вивченні особливостей розвитку корисних організмів, місць мешкання окремих фаз їх розвитку, фенології та екології, навчити своєчасно виявляти, правильно встановлювати видову належність і на підставі економічних порогів шкідливості (ЕПШ) та рівня ефективності ентомофагів (РЕЕ) правильно підібрати ефективний комплекс заходів обмеження їх чисельності, не шкідливий.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5628
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ahrofarmakolohiya. Biolohichnyy zakhyst roslyn.pdf9,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.