Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6289
Title: Масштаби невдач на ринку нових та інноваційних продуктів
Other Titles: The Scope of Failure Rates in the Market of New and Innovative Products
Authors: Нагорний, Є. І.
Nagornyi, Yeugene
Keywords: ринковий успіх
ринкова невдача
інноваційний продукт
емпіричні дослідження
ключові фактори успіху
market success
market failure
innovative products
empirical research
key success factors
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Нагорний Є. І. Масштаби невдач на ринку нових та інноваційних продуктів / Є. І. Нагорний // Modern Economics. - 2019. - № 16. - С. 108-114. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-16.
Abstract: Досліджено масштаби невдач на ринку нових та інноваційних продуктів. Установлено, що рівень невдач продуктів на ринку є високим і коливається від 40 до 95 відсотків. Отримані розбіжності в оцінці рівня невдачі зумовлюють необхідність більш детального аналізу причин, що визначають такий розкид результатів. Доведено, що маркетингові та консалтингові агенції безпідставно і свідомо завищують відсотки комерційних невдач продуктів з метою залучення потенційних клієнтів для переконання їх у тому, що створені продукти не знайдуть свого місця на ринку, витрати на розробку та комерціалізацію продуктів не покриються доходами від їх продажу, а зарадити цьому можна замовивши відповідні послуги чи консультації. З’ясовано, що завищені відсотки рівня невдач продуктів на ринку також пояснюються недосконалістю методичної бази з її обліку, оскільки до оцінки також включають і кількість відсіяних на етапах інноваційного циклу невдалих ідей, концепцій та прототипів нових та інноваційних продуктів. Розглянуто результати проведених досліджень з визначення рівня невдачі, які не підтверджують ринковий міф про високе її значення, а наводять середній результат невдачі у 40%, який тримається на цій позначці протягом останніх 50-60 років. Установлено, що багаторічні наукові дослідження, поява професійних асоціацій, присвячених новим продуктам, запровадження різних навчальних тренінгів, курсів, видання кількох наукових журналів, присвячених розробці нових продуктів, – недостатньо або зовсім не вплинули на зниження відсотка комерційних невдач.
A significant progress has been made in recent decades in developing new and refining existing methods to research consumer needs and inquiries, to understand their behavior. This was expected to reduce the number of failures in the market of new and innovative products. However, the level of product failure remains consistently high and is estimated to vary from 40 to 95%. Such considerable differences in the estimation of failure rate make it necessary to analyze in more detail the reasons that determine such a significant variation in results. Equally important is the analysis of empirical studies that have been performed to assess the actual volume of market failure.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6289
Appears in Collections:Modern Economics. - 2019. - Вип. 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nagornyi.pdf530,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.