Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6335
Title: Фітопатологія
Authors: Антипова, Лідія Климівна
Antipova, Lidiya
Keywords: Хвороби зернових культур
Хвороби технічних культур
Хвороби плодових, ягідних культур
хвороби винограду
Issue Date: 2019
Citation: Фітопатологія [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання самостійних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання / уклад. Л. К. Антипова. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 20 с.
Abstract: Самостійні роботи є заключним етапом вивчення окремих модулів дисципліни «Фітопатологія». Вони виконуються самостійно під контролем викладача. Самостійна робота студентів – це одна з основних форм опанування програмного матеріалу. Важливе значення має досвід роботи з книгою, вміння користуватися підручниками, наочними посібниками, бібліографічними і довідниковими виданнями, каталогами, картотеками та електронними джерелами інформації.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6335
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fitopatolohiia.pdf597,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.