Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7562
Title: Системний підхід використання методів математичного моделювання
Authors: Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Shebanina, Elena
Клочан, Віра Павлівна
Klochan, Vira
Клочан, Ірина Володимирівна
Klochan, Irina
Тищенко, Світлана Іванівна
Tischenko, Svetlana
Могильницька, Алла Миколаївна
Mohyl'nyts'ka, Alla
Крайній, Володимир Олексійович
Krainii, Volodymyr
Хилько, Іван Іванович
Khilko, Ivan
Issue Date: 2020
Citation: Системний підхід використання методів математичного моделювання [Електронний ресурс] : метод. реком. методичні рекомендації до проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальностями 201 "Агрономія", 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / уклад. О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, І. В. Клочан, С. І. Тищенко, А. М. Могильницька, В. О. Крайній, І. І. Хилько. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2020. - 101 с.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7562
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Systemnyi pidkhid vykorystannia metodiv matematychnoho modeliuvannia.pdf1,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.