Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7912
Title: Підготовка здобувачів вищої освіти до іншомовного спілкування для закордонної практики
Authors: Марковська, Антоніна В’ячеславівна
Markowska, Antonina
Keywords: іншомовне спілкування
закордонна практика
курси іноземних мов
foreign language communication
practical training abroad
foreign language courses
Issue Date: 2020
Citation: Марковська А. В. Підготовка здобувачів вищої освіти до іншомовного спілкування для закордонної практики // Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects оf Innovation Development оf Education in the Context оf International Cooperation оf Ukraine : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2020 р., м. Миколаїв. Миколаїв : МНАУ, 2020. С. 78-80.
Abstract: Стаття присвячена проблемі підготовки здобувачів вищої освіти до іншомовного спілкування для проходження закордонної практики. З метою формування навичок усного та письмового спілкування іноземною мовою у побутовій сфері та професійній діяльності розробленні заняття на курсах іноземних мов.
The article is devoted to the problem of preparing students for foreign language communication during their practical training abroad. In order to develop foreign language skills of oral and written communication in the domestic sphere and in a professional activity, classes of foreign language courses are developed.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7912
Appears in Collections:Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects оf Innovation Development оf Education in the Context оf International Cooperation оf Ukraine-2020
Статті (Факультет культури і виховання)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78-80.pdf271,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.