Browsing by Author Трибрат, Руслан Олександрович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2024Collateral ecocide. The impact of war on Ukrainian flora and faunaMammadov, Sahib; Lugovoy, Sergey; Луговий, Сергій Іванович; Стародубець, Олексій Олександрович; Starodubets, Aleksey; Калиниченко, Галина Іванівна; Kalinichenko, Galina; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan
2021Comparative analysis of rabbit meat quality when using modular raising technologies and eco-farmКоцюбенко, Ганна Анатоліївна; Kotsyubenko, Anna; Pirotskiy, A. N.; Udod, A.; Саламатіна, Ольга Олександрівна; Salamatina, Olga; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Піроцький, Олександр Миколайович; Удод, Анастасія Олександрiвна
2022Effect of pre-slaughter weight and sex on the performance of irish landrace pig carcassesПовод, М. Г.; Povod, Mykola; Vechorka, V.; Бордунова, Ольга Георгіївна; Bordunova, Ol'ha; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Кравченко, Олена Олександрівна; Kravchenko, Helen; Каратєєва, Олена Іванівна; Karateeva, Helena; Verbelchuk, Tetyana; Verbelchuk, Serhii; Калиниченко, Галина Іванівна; Kalinichenko, Galina; Онищенко, Людмила Володимирівна; Onishenko, Ludmila
2023Effect of pre-slaughter weight on carcass quality in pigs of irish originМихалко, Олександр Григорович; Mykhalko, O.; Повод, Микола Григорович; Povod, M.; Gutyj, B.; Трибрат, Руслан Олександрович; Trybrat, Ruslan; Калиниченко, Галина Іванівна; Kalinichenko, Galina; Гиль, Михайло Іванович; Gill, Mikhail; Кравченко, Олена Олександрівна; Kravchenko, Helen; Каратєєва, Олена Іванівна; Karatieieva, Helena
2023Rational use of oilseed waste to increase dairy productivityЛуговий, Сергій Іванович; Lugovoy, Sergey; Калиниченко, Галина Іванівна; Kalinichenko, Galina; Стародубець, Олексій Олександрович; Starodubets, Aleksey; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan
2022Взаємозв’язок відтворювальних якостей свиноматок та сила впливу на них породи й методу розведенняТрибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Калиниченко, Галина Іванівна; Kalinichenko, Galina; Онищенко, Людмила Володимирівна; Onishenko, Ludmila; Кравченко, Олена Олександрівна; Kravchenko, Helen; Каратєєва, Олена Іванівна; Karateeva, Helena; Кремезь, Микола Іванович; Повод, Микола Григорович; Михалко, Олександр Григорович
2017Використання яловичини, одержаної від тварин різних вагових кондицій для виробництва ковбасПетрова, Олена Іванівна; Петрова, Елена Ивановна; Petrova, Olena; Трибрат, Руслан Олександрович; Трибрат, Руслан Александрович; Tribrat, Ruslan; Сморочинський, Олександр Михайлович; Smorochinsky, A.; Сморочинский, Александр Михайлович
2022Виробнича (переддипломна) практикаПідпала, Тетяна Василівна; Podpalaya, Tatiana; Петрова, Олена Іванівна; Petrova, Olena; Стріха, Людмила Олександрівна; Strikha, Ludmila; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Зюзько, Алла Валентинівна; Ziuzko, Alla; Шевчук, Наталя Петрівна; Shevchuk, Natalya
2023Виробнича практикаТрибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Савінок, Оксана Миколаївна; Savinok, Oksana; Петрова, Олена Іванівна; Petrova, Olena; Зюзько, Алла Валентинівна; Ziuzko, Alla; Шевчук, Наталя Петрівна; Shevchuk, Natalya; Каницька, Ірина Вікторівна; Kanytska, Iryna
2020Вплив відокремленого вирощування молодняку свиней з різною стресовою чутливістю на його продуктивні якостіЛихач, Вадим Ярославович; Likhach, Vadym; Лихач, Анна Василівна; Likhach, Anna; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Фаустов, Ростислав Вікторович; Faustov, Rostislav
2020Вплив селеновмісних кормових добавок на продуктивні якості свинейЛихач, Вадим Ярославович; Likhach, Vadym; Лихач, Анна Василівна; Likhach, Anna; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Кисельова, С. О.
2019Вплив соціального рангу на власну продуктивність ремонтних свинокЛихач, Анна Василівна; Likhach, Anna; Лихач, Вадим Ярославович; Likhach, Vadym; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Фаустов, Ростислав Вікторович; Faustov, Rostislav
2019Вплив технології утримання на продуктивність підсисних свиноматокЛихач, Вадим Ярославович; Likhach, Vadym; Лихач, Анна Василівна; Likhach, Anna; Фаустов, Ростислав Вікторович; Faustov, R.; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Кисельова, Світлана Олегівна; Kiseleva, S.
2022Відтворювальні ознаки свиней ірландської селекції та прояв різних форм гетерозису за різних методів розведення в сучасних умовах промислового виробництва свининиТрибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Онищенко, Людмила Володимирівна; Onishenko, Ludmila; Кравченко, Олена Олександрівна; Kravchenko, Helen
2009Генетика з біометрієюЩербатий, Зеновій Євгенович; Гиль, Михайло Іванович; Gill, Michael; Кос, Василь Федорович; Павлів, Богдан Андрійович; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Барановський, Дмитро Іванович; Baranovsky, D.
2012Досвід розведення перепелів в умовах науково-дослідної виробничої ферми Миколаївського ДАУТрибрат, Руслан Олександрович; Трибрат, Руслан Александрович; Tribrat, Ruslan; Коваль, Ольга Анатоліївна; Коваль, Ольга Анатольевна; Koval, Olga
2020Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти СВО "Бакалавр" та "Магістр",спеціальність 204 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"Нежлукченко, Тетяна Іванівна; Калиниченко, Галина Іванівна; Kalinichenko, Galina; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Китаєва, Алла Павлівна; Kitaeva, A.; Іванова, Віра Дмитрівна; Ivanova, Vira; Гиль, Михайло Іванович; Gill, Mikhail
2019Методичні рекомендації з організації та проведення державної атестації-випускного (підсумкового) кваліфікаційного іспиту здобувачів вищої освіти спеціальностей: - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" 162 - "Біотехнології та біоінженеріГиль, Михайло Іванович; Gill, Mikhail; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan; Стародубець, Олексій Олександрович; Starodubets, Aleksey
2022Методичні рекомендації щодо проходження виробничої загально-технологічної практики для здобувачів початкового (молодший бакалавр) рівня вищої освіти спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчанняНежлукченко, Тетяна Іванівна; Nezhlukchenko, Tetiana; Гиль, Михайло Іванович; Gill, Mikhail; Калиниченко, Галина Іванівна; Kalinichenko, Galina; Трибрат, Руслан Олександрович; Tribrat, Ruslan
2016Моделювання технологічних процесів тваринництваТрибрат, Руслан Олександрович; Трибрат, Руслан Александрович; Tribrat, Ruslan