Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11390
Title: Науково-дослідна робота студентів
Authors: Підпала, Тетяна Василівна
Podpalaya, Tatiana
Стріха, Людмила Олександрівна
Strikha, Ludmila
Савінок, Оксана Миколаївна
Savinok, Oksana
Issue Date: 2022
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Науково-дослідна робота студентів : метод. реком. до виконання практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Харчові технології» спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми здобуття вищої освіти / уклад. Т. В. Підпала, Л. О. Стріха, О. М. Савінок. Миколаїв : МНАУ, 2022. 79 с.
Description: Кафедра технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11390
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pidpala-nauk-doslidn-robot-prakt-2022.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.